Navojna šipka

  • Isporučujemo navojne šipke različitih veličina i specifikacija

    Isporučujemo navojne šipke različitih veličina i specifikacija

    Šipka sa svim navojem (ATR) je uobičajen, lako dostupan zatvarač koji se koristi u višestrukim građevinskim aplikacijama.Šipke imaju kontinuirani navoj s jednog kraja na drugi i često se nazivaju šipkama s punim navojem, redi šipkom, TFL šipkom (navoj pune dužine) i raznim drugim nazivima i akronimima.Štapovi se obično nalaze i prodaju u dužinama od 3′, 6', 10' i 12', ili se mogu isjeckati na određenu dužinu.Sve šipke za navoje koje su isečene na kraće dužine često se nazivaju zavrtnjima ili zavrtnjima sa potpuno navojem.